Obserwuj w Google News

Zmiana nazwiska po rozwodzie - gdzie i jak złożyć wniosek?

3 min. czytania
Aktualizacja 24.03.2021
24.03.2021 17:40
Zareaguj Reakcja

Zmiana nazwiska po rozwodzie dotyczy głównie kobiet, choć w dzisiejszych czasach coraz częściej zdarza się, że mężczyźni podczas ślubu przyjmują nazwisko żony. Powrót do nazwiska sprzed ślubu to dla niektórych kwestia priorytetowa po definitywnym rozstaniu, jakim jest rozwód. Trzeba jednak wiedzieć, co zrobić i gdzie się udać, aby tego dokonać.

Jak zmienić nazwisko po rozwodzie?
fot. Shutterstock

Rozwiodłaś się i chcesz powrócić do panieńskiego nazwiska? Zastanawiasz się, jak wygląda procedura zmiany nazwiska po rozwodzie i trafiłaś tu, szukając odpowiedzi? Świetnie się składa, bo z tego artykułu dowiesz się wszystkiego na ten temat. 

Zobacz także: Życie po rozwodzie - jak krok po kroku poukładać wszystko na nowo?

Gdzie i jak złożyć wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie? 

Zmiana nazwiska po rozwodzie nie jest bardzo skomplikowanym procesem. Zgodnie z ustawą o zmianie imienia i nazwiska: „O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego”. Tak określona jest ustawowo zmiana nazwiska po ślubie i jednakowo rzecz wygląda w kwestii zmiany nazwiska po rozwodzie - wystarczy złożyć oświadczenie o zmianie nazwiska w urzędzie stanu cywilnego (USC). Osoby, które przebywają za granicą, również mogą złożyć takie oświadczenie, bez konieczności przyjeżdżania do kraju. Powinny to zrobić w polskim konsulacie. 

Przed złożeniem oświadczenia o zmianie nazwiska musisz jednak wykonać kilka ważnych czynności i mieć przy tym na uwadze, że masz na to ograniczony czas. Od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu musisz skompletować niezbędne dokumenty i złożyć je w USC w ciągu trzech miesięcy. Jeżeli z jakichś przyczyn przegapisz ostateczny termin na złożenie oświadczenia, będziesz musiała wystąpić o administracyjną zmianę nazwiska. 

Przed złożeniem wniosku o zmianę nazwiska po rozwodzie musisz: 

 1. zapłacić opłatę skarbową lub konsularną, 
 2. przygotować niezbędne dokumenty: 
  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), 
  • dowód opłaty skarbowej, 
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie (jeżeli składasz oświadczenie przed konsulem), 
 3. umówić się na spotkanie z kierownikiem USC lub konsulem. 

Kierownik USC lub konsul mogą poprosić cię o przedstawienie dodatkowych dokumentów, jak np. orzeczenie sądu o rozwodzie, jeśli był on przeprowadzony za granicą. Urzędnik podczas spotkania będzie pytał cię o kilka kwestii, są to m.in. miejsce, w którym został sporządzony twój akt małżeństwa czy też data uprawomocnienia się rozwodu. Wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie możesz złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego (nie musisz jechać do urzędu właściwego dla twojego adresu zameldowania). 

Zastanawiasz się pewnie, ile kosztuje zmiana nazwiska. Opłata skarbowa w urzędzie stanu cywilnego wynosi 11 zł, a w konsulacie - 50 EUR. 

Zobacz także: Rozwody w Polsce - statystyki, trendy i przyczyny

Formalności po rozwodzie 

Formalności po rozwodzie wyglądają prawie tak samo, jak formalności po ślubie. Dotyczy to głównie wymiany dokumentów, w których zmieniają się dane osobowe. Tak, jak wymagana była wymiana dokumentów po ślubie, analogicznie jest konieczna po rozwodzie. Nawet jeśli nie planujesz powrotu do panieńskiego nazwiska, to i tak powinnaś wymienić dokumenty, ponieważ zmienił się twój stan cywilny. 

Zmiana dokumentów po ślubie dotyczyła też tego, że jedno albo i oboje małżonków musiało się przemeldować. Po rozwodzie przynajmniej jedno z was ponownie zmienia adres zameldowania, co także obliguje do wymiany dokumentów. 

Plusem sytuacji związanej z koniecznością wymiany dokumentów, jest fakt, że obecnie nie trzeba zmieniać dowodu osobistego, jeżeli nie doszło do zmiany nazwiska. W nowych dowodach osobistych nie ma już zawartej informacji o stanie cywilnym, ani o adresie zameldowania. Inaczej jest w kwestii prawa jazdy. Wymiana prawa jazdy po ślubie była obowiązkowa, gdyż doszło do zmiany nazwiska i/lub adresu zameldowania. Takie działanie będzie zatem wymagane z tych samych przyczyn również po rozwodzie.   

Zobacz także: Podział majątku po rozwodzie - jak wygląda, co podlega podziałowi, koszty

Czy możliwa jest zmiana imienia i nazwiska? 

Tę kwestię reguluje Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska i nie ma nic wspólnego z rozwodem. Ustawa ta dotyczy osób, które z jakichś przyczyn chcą zmienić swoje dane osobowe. Te przyczyny nie mogą być jednak przypadkowe. W ustawie zaznaczone jest, że „Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany: 

 1. imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka; 
 2. na imię lub nazwisko używane; 
 3. na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione; 
 4. na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada”. 

W tym przypadku procedura wygląda podobnie, jak to miało miejsce przy składaniu oświadczenia o zmianę nazwiska po rozwodzie - należy złożyć osobiście wniosek o zmianę imienia lub nazwiska u kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe za granicą mogą złożyć wniosek o zmianę nazwiska za pośrednictwem konsula RP.