Obserwuj w Google News

Tajemnice różańca: radosne, chwalebne, bolesne, światła - dni tygodnia. Jak odmawiać różaniec?

3 min. czytania
11.10.2023 19:00
Zareaguj Reakcja

Tajemnice różańca świętego i ich znajomość przydaje się szczególnie podczas nabożeństwa październikowego. Wiele osób jednak nie pamięta dokładnie, jak brzmią poszczególne części i tajemnice różańca. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat tej modlitwy oraz sprawdzamy, w jakie dni odmawia się różaniec.

Różaniec
fot. Shutterstock

Październik jest miesiącem różańca świętego. W tym okresie w wielu kościołach odprawiane są nabożeństwa różańcowe. Dlatego też wielu wiernych szuka w sieci informacji na temat tego, jak brzmią tajemnice różańca świętego oraz jak się modlić. Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Redakcja poleca

Tajemnice różańca świętego - dni, części i jak się modlić?

Wyróżniamy łącznie 20 tajemnic różańca, które dodatkowo podzielone są na 4 grupy: Tajemnice Radosne, Tajemnice Bolesne, Tajemnice Chwalebne i Tajemnice Światła. Trzy tajemnice różańca, czyli radosne, bolesne i chwalebne zostały zatwierdzone oficjalnie przez św. Piusa V w XVI wieku.

Przyjmuje się, że jedna część, czyli jedna tajemnica różańca powinna być odmawiana w danym dniu. Tak więc nie jest konieczne odmawianie pełnej modlitwy w ciągu jednego dnia czy za jednym razem. Przyjmuje się, że poszczególne tajemnice różańca odmawia się odpowiednio:

 • Tajemnice Radosne - Poniedziałek i Sobota
 • Tajemnice Bolesne - Wtorek i Piątek
 • Tajemnice Chwalebne - Środa i Niedziela
 • Tajemnice Światła - Czwartek

Różaniec nazywany jest "streszczeniem Ewangelii", ponieważ tajemnice różańca (światła, radosne, chwalebne i bolesne) nawiązują do najważniejszych wydarzeń opisywanych w Biblii.

Różaniec - Tajemnice Chwalebne

Tajemnice Chwalebne odmawiane są w środy i niedziele. Każda z 5 tajemnic w danej części odpowiada jednej dziesiątce różańca.

 1. Zmartwychwstanie
 2. Wniebowstąpienie
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie NMP
 5. Ukoronowanie NMP

Tajemnice różańca - radosne

W poniedziałki i soboty odmawia się Tajemnice Radosne, które podzielone są na:

 1. Zwiastowanie
 2. Nawiedzenie
 3. Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa
 5. Znalezienie Pana Jezusa

Tajemnice różańca świętego: bolesne

We wtorki i piątki odmawia się Tajemnice Bolesne, które dzielimy na:

 1. Modlitwa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Pana Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie
 4. Droga Krzyżowa Pana Jezusa
 5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Różaniec - Tajemnice Światła

W czwartki odmawia się Tajemnice Światła, czyli:

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Pierwszy cud w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie nauk o Królestwie Bożym
 4. Przemienienie na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

Różaniec święty - to musisz wiedzieć

W liście z 16 października 2002 roku zatytułowanym "Rosarium Virginis Mariae" (O różańcu świętym) Jan Paweł II zaproponował dodanie tajemnic związanych z misją publiczną Jezusa na Ziemi. On też nazwał je "tajemnicami światła", jako że powinny one rozświetlać drogę chrześcijańskiego życia, trzymając się przykładu ziemskiego życia Jezusa, w domu jego matki - Maryi. Kiedy bowiem medytujemy "tajemnice światła" wypełniamy odstęp między "tajemnicami radosnymi" i "bolesnymi", dając możliwość pełniejszego spotkania z Chrystusem, "Światłością świata", mówi papież.

To również Jan Paweł II zasugerował, aby tajemnice światła odmawiać w czwartki, pozostawiając dla reszty dotychczasowe dni tygodnia. Tak też dziś katolicy modlą się już od trzech lat na całym świecie.

O różańcu (podobnie jak o innych modlitwach z ustalonym tekstem - poza Ojcze nasz i Psalmami) nie ma wprost wzmianki w Piśmie Świętym, choć znaczna część tej modlitwy jest oparta na Ewangelii (Łk 1, 28, 45). Symbolika różańca oparta jest na objawieniach maryjnych potwierdzonych przez Kościół katolicki.

Nie przegap
Modlitwa o zdrowie. Do jakich świętych się zwrócić?
4 Zobacz galerię
fot. Pascal Deloche/Godong/UIG Diverse/East News, PIOTR KAMIONKA/REPORTER/East News