Obserwuj w Google News

Kilkaset polskich gmin bez psychologów szkolnych. „Sytuacja jest krytyczna”

2 min. czytania
24.07.2023 15:54
Zareaguj Reakcja

Oszacowano wakaty i braki w opiece psychologicznej w placówkach oświatowych. Okazuje się, że ponad 400 gmin nie dysponuje ani jednym psychologiem szkolnym. Tymczasem potrzeby młodych ludzi rosną.

Kilkaset polskich gmin bez psychologów szkolnych. „Sytuacja jest krytyczna”
fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER/East News

Fundacja GrowSPACE poinformowała o niepokojących brakach psychologów szkolnych w polskich szkołach. Wyniki pozyskano w ramach dostępu do informacji publicznej. Fundacja, która zajmuje się tematem szeroko pojętego zdrowia psychicznego, wystosowała zapytania do wszystkich gmin, powiatów oraz miast na prawach powiatów w Polsce. Odpowiedzi udzieliło 91% samorządów; zebrane dane pochodzą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych szkół publicznych. Zapytano o liczbę planowanych i obsadzonych etatów oraz wakaty psychologów szkolnych.

Redakcja poleca

Setki gmin bez psychologów szkolnych. Zatrważające wyniki na Podkarpaciu

W polskich szkołach odnotowano około 2295 wakatów na stanowiska psychologów szkolnych. Braki w skali kraju na rok szkolny 2023/2024 wynoszą 27,32%, a etat jednego specjalisty przypada na 785 uczniów i uczennic. Ile jest zatem obsadzonych etatów? 6105,48 – tak wynika z raportu Fundacji GrowSPACE.

Na mapie kraju odnotowano również tzw. punkty krytyczne, czyli gminy, w których nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Taki stan zadeklarowało 450 gmin w całej Polsce, czyli 16% samorządów terytorialnych. Jako powód wskazuje się brak personelu.

Nie sposób nie wskazać niepokojących wyników w województwie podkarpackim: braki opieki psychologicznej w szkołach podstawowych sięgają tam aż 52%. Oznacza to, że wakaty przewyższają w tym momencie etaty.

Punkty krytyczne na mapie Polski. Punkty krytyczne na mapie Polski
fot. Fundacja GrowSPACE

Zobacz także: "Dziś mam 22 lata, a to o siedem więcej, niż planowałam". Co szóste dziecko w Polsce się okalecza

Czy psychologów szkolnych przybędzie do 1 września? „Sytuacja jest krytyczna”

Dominik Kuc z Fundacji GrowSPACE zaznacza, że do dnia rozpoczęcia roku szkolnego dane mogą się jeszcze zmienić. Jednocześnie mówi jasno:

Sytuacja jest krytyczna. Za trochę ponad miesiąc rozpoczyna się kolejny rok szkolny, a braki wśród psychologów i psycholożek szkolnych są drastyczne.

GrowSPACE zauważa, że liczba realne zaplanowanych etatów różni się od tej, która wynika z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki o standardach zatrudnienia specjalistów w szkołach. Różnica wynika z faktu, że szkołom i samorządom gminnym zdarza się planować więcej etatów; placówki zgłaszają takie zapotrzebowanie w szkolnych arkuszach organizacyjnych. Co jest tego powodem? Według Dominika Kuca - sytuacja, z jaką mierzą się obecnie młodzi ludzie.

Dyrekcje szkół robią, co mogą, aby zwiększać wsparcie, podobnie jak samorządy, które wyrażają zgodę na finansowanie dodatkowych etatów. Takie działanie wynika z tego, że potrzeby młodych ludzi rosną.

Zobacz także: Uczennica pozwała szkołę? Statutowe wymogi dotyczące wyglądu nadal bulwersują

RadioZET.pl/Fundacja GrowSPACE