Obserwuj w Google News

Imiona archaniołów i ich znaczenie. Ilu jest archaniołów?

5 min. czytania
Aktualizacja 09.10.2023
15.03.2021 19:39
Zareaguj Reakcja

Imiona archaniołów powinien znać każdy chrześcijanin, a wielu z nich ma problem nawet z prawidłowym określeniem ich liczby. Poznanie imion archaniołów, a co najważniejsze ich znaczeń, może być także nie lada ciekawostką dla każdego, kto rozpoczyna zgłębianie angelologii.

Poznaj imiona archaniołów i ich znaczenie
fot. Shutterstock

Archaniołowie to istoty duchowe, które stoją w hierarchii niebiańskiej nad aniołami. To także określenie jednego z dziewięciu chórów anielskich, które według angelologii mają ściśle określone zadania w niebie. Jakie są i co oznaczają imiona archaniołów?

Zobacz także: Sen o gwiazdach to zapowiedź sukcesu. Sprawdź, czy też dla ciebie

Ilu jest archaniołów i jak brzmią ich imiona?

Imiona archaniołów, podobnie jak ich liczba, różnią się nieco w zależności od tradycji. Według licznych przekazów jest ich siedmiu, zaś w Kabale jest ich więcej - aż dziesięciu. Kościół katolicki od czasu Synodu w Laodycei i w Rzymie kultem liturgicznym otacza tylko trzech archaniołów - Michała, Gabriela i Rafała. Jedynie te trzy imiona archaniołów pojawiają się w Biblii przy konkretnych wydarzeniach i tylko o nich można znaleźć w Piśmie Świętym wyraźne świadectwo.

Skąd zatem przekonanie o siedmiu archaniołach? W początkach chrześcijaństwa oddawano cześć archaniołom wymienionym w apokryfach, czyli księgach o tematyce biblijnej, które nie wchodzą jednak w skład kanonu Biblii. Wśród nich pojawia się właśnie siedmiu archaniołów. Zalicza się do nich:

 • Michała,
 • Gabriela,
 • Rafała,
 • Uriela,
 • Symiela,
 • Orifiela,
 • Zachariela.
Aniołowie pomogą ci w trudnych chwilach. Poproś ich o pomoc
4 Zobacz galerię
fot. Lane V. Erickson/Shutterstock

Zobacz także: Śnią ci się ciemne chmury? Lepiej uważaj na finanse!

Imiona archaniołów i ich znaczenie

Imiona archaniołów mają charakter teoforyczny. Oznacza to, że odnoszą się one do Boga i z nim są związane. Określają także zadanie, jakie pełni dany archanioł z woli bożej.

Zobacz także: Rodzaje aniołów, chóry anielskie i anielice, czyli wszystko o bytach duchowych

Archanioł Michał

Imię archanioła Michała pochodzi od hebrajskiego Mika’el i oznacza dosłownie „któż jak Bóg”. Św. Jan w Apokalipsie określa go jako tego, który stoi na czele duchów niebieskich i walczącego z szatanem. Zajmuje on zatem pierwsze miejsce wśród archaniołów, a ciekawostką jest, że Świadkowie Jehowy twierdzą, że to jemu Bóg powierzył pełnię władzy nad wszystkimi aniołami. Co więcej - utożsamiają go z Jezusem.

Kiedy szatan zbuntował się i wystąpił przeciwko Bogu, archanioł Michał wystąpił przeciwko niemu jako pierwszy. Jego podstawowym posłannictwem jest zatem walka o chwałę i cześć Boga. W Biblii wymieniany jest jako jeden z najwyższych książąt nieba, a także jako obrońca ludu izraelskiego. Archanioł Michał miał także chronić ciała Mojżesza, biblijnego przywódcy Izraelitów, po jego śmierci.

Archanioł Michał jest patronem wielu zawodów - złotników, żołnierzy, aptekarzy, krawców, szklarzy, malarzy, piekarzy czy kupców. Co ciekawe, wzywany jest także w przypadku wystąpienia błyskawic i niepogody. Jako że wstawia się u Boga za ludźmi umierającymi, jest również postrzegany jako patron umierających. Warto dodać, że archanioł Michał jest czczony nie tylko w religii chrześcijańskiej, ale też w judaizmie, islamie i prawosławiu. Ciekawostką jest, że to właśnie Michał Archanioł był symbolem Ukrainy w herbie z czasów powstania styczniowego.

Archanioł Gabriel

Imię Gabriel - w hebrajskim Geber’el składa się z dwóch wyrazów, czyli geber, co znaczy „silny” oraz el - „Pan Bóg”. Znaczenie imienia archanioła Gabriela to zatem „wojownik boży”, „moc boża”. Uznawany jest za opiekuna Świętej Rodziny w Piśmie Świętym, powszechnie uważa się go też za anioła-posłańca. Archanioł Gabriel w Biblii zwiastował Maryi narodzenie Jezusa, powiadomił o tym także Św. Józefa. W Starym Testamencie wskazuje się go jako tego, który włada rajem.

Kościół katolicki uznaje go za patrona telefonu, radia i telewizjiJest także opiekunem doręczycieli, urzędników pocztowych, posłańców.

Jest czczony w nie tylko w religii chrześcijańskiej, ale też w judaizmie i islamie.

Zobacz także: Horoskop anielski - odkryj swoją przyszłość zapisaną w kartach

Archanioł Rafał

Imię archanioła Rafała także pochodzi z hebrajskiego. Rapha’el znaczy „Bóg uzdrawia”, „Bóg uleczył”. Znany jest on z Księgi Tobiasza, która wchodzi wprawdzie w skład katolickiego i prawosławnego kanonu Starego Testamentu, przez Kościół Prawosławny uznawana jest jednak za apokryficzną. Archanioł Rafał miał zostać stworzony przez Boga w pierwszym dniu stworzenia świata.

Archanioł Rafał sam wskazuje na siebie jako anioła, który jest jednym z siedmiu stojących przed majestatem Boga. W ludzkiej postaci towarzyszy on także Tobiaszowi i jego rodzinie w ziemskich sprawach - pomaga w niebezpieczeństwie, udziela rad. Przedstawiany jest często jako Anioł Stróż. Jest on patronem chorych, pielgrzymów i podróżnych. Jest także opiekunem aptekarzy, górników, marynarzy i emigrantów. Poza religią chrześcijańską czczony jest także w judaizmie.

Zobacz także: Hymn o miłości - poznaj pełną treść pieśni nad pieśniami

Imiona aniołów i archaniołów - źródła pozabiblijne

Poza imionami aniołów bożych, czyli trzech wymienionych w Piśmie Świętym, warto poznać także genezę i znaczenie imion pozostałych archaniołów. Mimo że nie są oni obecnie czczeni przez Kościół katolicki, to jednak przez lata uznawani byli za archaniołów, co więcej niektóre wyznania nadal przypisują im tę cechę.

Archanioł Uriel

Imię archanioła Uriela oznacza „ogień Boży” lub „światło Boże”. Według apokryfów jest on aniołem zbawienia oraz światłości, który stworzony był jako piąty anioł. W apokryfie Apokalipsa Eliasza, na równi z Michałem Archaniołem ma prowadzić do raju w Dniu Sądu Ostatecznego. Jego postać nie pojawia się w Nowym ani w Starym Testamencie, a co więcej podczas synodu rzymskiego został on oficjalnie potępiony przez papieża. Współcześnie czczony jest w judaizmie, a także przez Kościół anglikański oraz Kościoły katolickie wschodnie.

Archanioł Symiel

Symiel to pozabiblijne imię. Pojawia się on w apokryfach i według tradycji uznaje się go za jednego z archaniołów. Współcześnie nie mamy o nim jednak wielu informacji.

Archanioł Orifiel

Orifiel uznawany jest za jednego z siedmiu archaniołów, według innych źródeł zaś jest to książę Chóru Tronów. Pojawia się w judaistycznej kabale, zgodnie z którą jest tzw. Aniołem Pustkowia. Przypisuje mu się także władzę nad Saturnem. Znaczenia te nie są jednak związane z religią chrześcijańską.

Archanioł Zachariel

Archanioł Zachariel, czyli „rozkaz Boga”, to anioł, który zalicza się do grupy siedmiu archaniołów, jednak nie na podstawie przekazów biblijnych. Według wierzeń to anioł prowadzący dusze do sądu, anioł dzieci - głównie tych, których rodzice zgrzeszyli, a także anioł słońca.

Zobacz także: Spójrz na swoją dłoń i sprawdź, czy masz tę linię. Jeśli tak, jesteś wyjątkowy!

Archaniołowie jako jeden z chórów anielskich

Zastanawiając się nad tym, co oznaczają imiona archaniołów, nie sposób nie wspomnieć, że poza trzema archaniołami, o których wspomina Biblia, mianem tym określa się jeden z chórów anielskich. Zgodnie z nauką Pseudo-Dionizego Areopagity, czyli jednego z największych autorytetów chrześcijańskich w dziedzinie angelologii, Archaniołowie to jeden z trzech chórów trzeciej hierarchii anielskiej. Jego zdaniem aniołowie w niebie posiadają bowiem swoją hierarchię, a przynależność do każdej z nich oraz do konkretnego chóru warunkuje ich zadania. Według Areopagity zatem nie imię, ale miejsce w hierarchii i rola anioła mają największe znaczenie.

Archaniołowie to chór anielski, który oddalony jest najbardziej od Boga, jednocześnie znajduje się najbliżej ludzi. Spełniają oni najważniejsze ziemskie zadania, ich misją jest pomaganie ludziom. Utrzymują oni także anioły w ładzie, jedności i harmonii.

Zobacz także: Przesłanie anielskie - jakie znaczenie mają anielskie liczby?

Imiona archaniołów w islamie

Jako ciekawostkę warto dodać, że archaniołowie i aniołowie to nie tylko byty duchowe pojawiające się w religiach katolickich czy judaizmie. Wiara w anioły jest także obecna w islamie. Jest to jeden z pięciu dogmatów wiary muzułmańskiej, wskazywany jako drugi w kolejności po wierze w Boga. Postrzegane są one w podobny sposób jak w religiach katolickich, czyli jako byty bezcielesne i rozumne. Wśród archaniołów w wierze muzułmańskiej wymienia się:

 • Gabriela,
 • Michała,
 • Azraela,
 • Izrafela.

Zobacz także: Śnił ci się kościół? Jest bardzo korzystnym znakiem!