Obserwuj w Google News

Kim jest Anioł Gabriel? Modlitwa i znaczenie w różnych religiach

4 min. czytania
Aktualizacja 29.03.2021
29.03.2021 19:56
Zareaguj Reakcja

Anioł Gabriel to postać pojawiająca się w religii chrześcijańskiej, muzułmańskiej i judaistycznej. Jego imię oznacza „wojownika Bożego”, „męża Bożego” i „Bóg jest moją siłą”. Jest jednym z trzech znanych z imienia aniołów. Obok Michała i Rafała (Rafaela), jego imię jest przytaczane w Piśmie Świętym.

Anioł Gabriel zwiastował Maryi narodziny syna.
fot. Shutterstock

„Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego…” - te słowa zna każdy chrześcijanin. Nie każdy jednak wie, kim był anioł, który przyniósł tę radosną nowinę Matce Boskiej. Anioł Gabriel, bo o nim mowa, to postać niezwykła, która ma szereg innych zasług. O wszystkich przeczytasz w poniższym tekście. 

Zobacz także: Rodzaje aniołów, chóry anielskie i anielice, czyli wszystko o bytach duchowych

Anioł Gabriel w chrześcijaństwie 

Imię Gabriel jest dwukrotnie wspominane w Starym Testamencie i również dwa razy w Nowym Testamencie. Chrześcijanie znają anioła Gabriela głównie z Ewangelii o Zwiastowaniu anielskim (Łk 1,26-35), z której można dowiedzieć się, co powiedział anioł Gabriel do Maryi. A brzmi to następująco: „(…)posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym(…)”. 

Drugą, trochę mniej znaną przypowieścią z Nowego Testamentu dotyczącą anioła Gabriela, jest werset 19 pierwszego rozdziału ewangelii wg Świętego Łukasza, w której Gabriel zwiastował Zachariaszowi w świątyni żydowskiej narodzenie św. Jana Chrzciciela. 

W Starym Testamencie przeczytamy o aniele Gabrielu w księdze Daniela proroka, w której dwukrotnie objawia się samemu autorowi. 

Przez Kościół Gabriel zaliczany jest do grona archaniołów, czyli wysokich rangą aniołów. Archanioł Gabriel według Kościoła sprawuje władzę nad rajem, a także jest posłannikiem Boga w zwiastowaniu niezwykłych wydarzeń. Jest też aniołem miłosierdzia, zmartwychwstania i objawienia oraz zemsty i śmierci

Zobacz także: Miałeś sen z aniołem w roli głównej? Zobacz, co to oznacza!

Anioł Gabriel - modlitwa 

Modlitwą, w której wspominany jest anioł Gabriel, jest „Anioł Pański”. Odmawia się ją codziennie rano, w południe i wieczorem dla uczczenia wcielenia Syna Bożego i macierzyństwa Maryi. Istnieje również modlitwa do anioła Gabriela, która brzmi następująco: 

“Święty Gabrielu Archaniele, który byłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny, dopomagaj nam do spokojnego przyjmowania wszelkich wieści. Byśmy nigdy nie ulegali panice, a zawsze umieli zaufać Bogu, którego łaską jesteśmy umocnieni. Przyczyniaj się także do tego, aby oznajmiana nam prawda stawała się dla nas jasna i zrozumiała, byśmy umieli przyjąć to, co Bóg w swej dobroci nam objawia. Amen”. 

Zobacz także: Horoskop anielski - odkryj swoją przyszłość zapisaną w kartach

Anioł Gabriel w judaizmie 

W judaizmie anioł Gabriel został uznany za „człowieka w lnie” z Księgi Daniela i Księgi Ezechiela. W księdze proroka Daniela Gabriel tłumaczy mu sens wizji o baranie i koźle. W Księdze Ezechiela natomiast, Gabriel jest rozumiany jako anioł, który został wysłany, aby zniszczyć Jerozolimę. 

Kult Gabriela objawia się również w literaturze Kabały, gdzie jest on jednym z Bożych archaniołów. Razem z Michałem są członkami Bożego dworu. Wedle szkoły myślenia głoszonej w kabale, nie należy modlić się do anioła Gabriela, gdyż tylko Bóg może odpowiadać na modlitwy. 

O aniele Gabrielu można także przeczytać w mitologii żydowskiej. W mitologii tej przedstawiony jest ogród Eden, w którym znajduje się drzewo życia (zwane także drzewem dusz) wytwarzające nowe dusze. Powstałe dusze wpadają do Guf - Skarbca Dusz, z którego Gabriel losowo wybiera jedną duszę. Następnie Gabriel przekazuje duszę Lailah - Aniołowi Poczęcia, który czuwa nad embrionem, dopóki się nie narodzi. 

Zobacz także: Przesłanie anielskie - jakie znaczenie mają anielskie liczby?

Anioł Gabriel w islamie 

Muzułmanie uważają, że archanioł Gabriel, zwany Dżibrilem, około 610 roku naszej ery podyktował Mahometowi Koran. Był przewodnikiem Mahometa i wysłannikiem Boga (Allaha). Autor biografii proroka Mahometa, historyk Ibn Ishak, w swoim dziele pisał: „Pewnej nocy, kiedy zasnąłem, przyszedł do mnie archanioł Gabriel i powiedział: «Czytaj!» Ta scena powtórzyła się dwa razy. (…) Gabriel znikł, a Mahomet się obudził i poczuł, że coś wycisnęło pieczęć na jego sercu. Zaczął schodzić z góry i nagle usłyszał głos z nieba: «O Muhammadzie! Ty jesteś posłańcem Boga, a ja jestem archanioł Gabriel»”. 

Anioł Gabriel jest również według muzułmanów nauczycielem modlitwy, gdyż to on miał przekazać Mahometowi siedem sposobów recytacji Koranu, które funkcjonują do dziś. 

Jak widać, anioł Gabriel jest bardzo istotną postacią dla wielu wyznań. Co ciekawe, został ogłoszony w 1951 roku przez Papieża Piusa XII patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Święty Gabriel jest także opiekunem listonoszy, urzędników pocztowych, posłańców, filatelistów, łącznościowców, korespondentów prasowych i dyplomatów. 

Zobacz także:  Imiona archaniołów i ich znaczenie. Ilu jest archaniołów?