Zamknij

Monogamia. Co warto wiedzieć i... o co nie można jej obwiniać

29.06.2020
Aktualizacja: 29.06.2020 12:37
Monogamia
fot. Shutterstock

Monogamia jest charakterystyczna dla krajów rozwiniętych. Dlaczego powstała? Jakie daje nam korzyści i z czego trzeba dla niej zrezygnować? Co ma wspólnego z naturą? Zobacz, jakie są jej typy i rodzaje oraz... o co nie można jej obwiniać!

Czym jest monogamia?

Monogamia to słowo pochodzące od dwóch słów z języka starogreckiego: monos (jeden) oraz gamos (małżeństwo). Nazwa ta stosowana była już w czasach antycznych.

Monogamia jest najbardziej popularną formą związku między dwojgiem ludzi. Warto jednak wiedzieć, że może mieć różne (choć połączone ze sobą) znaczenia.

Głównie kojarzy się ją z małżeństwem, a więc związkiem dwóch osób połączonych ze sobą formalną przysięgą małżeńską.

Formalne zawarcie związku małżeńskiego oznacza wyłączną relację duchową, emocjonalną, biologiczną, seksualną, społeczną i prawną. Mówiąc o monogamii, możemy też mieć na myśli związek dwojga ludzi niebędących w formalnym związku.

Monogamia to więc przede wszystkim związek z jedną osobą naraz.

Natura i monogamia

W ostatnim czasie wiele osób podważa zasadność monogamii, argumentując swoje przekonanie faktem, iż w świecie zwierząt jest ona bardzo rzadko spotykana.

Warto jednak zauważyć, że w świecie ludzi istnieje całe mnóstwo zachowań, których nie spotkamy wśród zwierząt, wydaje się więc, że argument ten jest nie na miejscu.

Za główne przyczyny powstania monogamii uważa się przyczyny ideowe, religijne, ekonomiczne, demograficzne, społeczne i polityczne. Przede wszystkim jednak ma ona służyć dzieciom, które potrzebują stabilności i wiedzy, kim są jego rodzice.

Rodzaje monogamii

Monogamię można podzielić na dwa rodzaje: monogamię konsekwentną oraz monogamię seryjną. O monogamii konsekwentnej mówimy wtedy, gdy mamy do czynienia z relacją dwojga ludzi, których relacja trwa nierozerwalnie od chwili zawarcia związku aż do śmierci.

Z kolei monogamia seryjna, nazywana także monogamią sukcesywną, ma miejsce wtedy, gdy jedna osoba lub też dwie osoby pozostające w związku monogamicznym miały przedtem innych partnerów, z którymi relacje zostały już zerwane.

Według  niektórych monogamia seryjna jest sposobem na maskowanie poligamii.

Zobacz także: Niebezpieczne związki. Jak je rozpoznać i jak można ich uniknąć?

Typy monogamii

Z punktu widzenia socjologii możemy wyróżnić trzy typy monogamii:

  • Społeczną,
  • Seksualną,
  • Genetyczną.

Monogamia społeczna to związek dwojga ludzi pozostających w relacji monogamicznej w sferze seksualnej oraz w sferze potrzeb społecznych, takich jak schronienie, ubranie, pieniądze.

Monogamia seksualna, nazywana także monoseksualnością, to związek dwojga ludzi, także tej samej płci, utrzymujących związek seksualny wyłącznie ze sobą. I w końcu monogamia genetyczna ma miejsce wówczas, gdy dwoje ludzi ma potomstwo wyłącznie ze sobą.

Dodajmy tu jeszcze, że wyróżniamy również monogamię wyłączną oraz monogamię luźną. Monogamia wyłączna oznacza całkowite zaniechanie pozamałżeńskich kontaktów seksualnych, które dotyczy obojga partnerów.

Z kolei monogamia luźna pozwala na kontakty seksualne z innymi osobami pod warunkiem, że nie doprowadzą one do rozpadu związku małżeńskiego.

Zobacz także: Szantaż emocjonalny. Co warto wiedzieć i jak nie ulec manipulacji?

Monogamia, bigamia i poligamia

Czym w takim razie różni się monogamia od bigamii i poligamii? Bigamia oznacza pozostawanie w związku małżeńskim z dwiema osobami.

W Polsce jest ona nielegalna i podlega karze zgodnie z kodeksem prawa karnego. Dopuszczalna jest jednak w kilku krajach islamskich.

Poligamia oznacza posiadanie wielu partnerów życiowych. Jest ona dopuszczalna w niektórych krajach muzułmańskich, natomiast w krajach europejskich oraz w Ameryce jest traktowana jak przestępstwo.

Zobacz także: Związek na odległość. Jak przetrwać rozłąkę i utrzymać relację?

Monogamia a zdrada

Zgodnie z opinią socjologów, monogamia jest typowa dla społeczeństw rozwiniętych, dążących do zwiększenia tolerancji oraz popierających równość płci.

W związkach poligamicznych utrzymywanie stosunków z wieloma małżonkami jest czymś naturalnym, jednak nietrudno sobie wyobrazić, że wiąże się to z zaniedbywaniem fizycznych i emocjonalnych potrzeb pozostałych małżonek.

Monogamia wymaga od nas skupienia się na jednej osobie, której poświęcamy swój czas i zaangażowanie. Czy więc to ją powinniśmy winić za pojawiające się zdrady?

Z pewnością nie. Do zdrady popychają nas takie czynniki jak ciekawość, chęć udowodnienia sobie swojej własnej atrakcyjności, czy też brak satysfakcji z obecnego związku.

Monogamia nie jest tu usprawiedliwieniem.

Zobacz także: Jak zdemaskować niewiernego mężczyznę? To jedno pytanie facet zadaje tuż przed zdradą