Zamknij

Ślub konkordatowy - kto może go wziąć, potrzebne dokumenty, jak się do niego przygotować

Martyna Wojciechowska
20.03.2018 16:23

Ślub konkordatowy jest uznawany zarówno przez prawo polskie, jak i przez prawo kościelne. Para, która chce do niego przystąpić, musi pzgromadzic odpowiednie dokumenty i przedstawić je w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz w parafii kościelnej.

ślub konkordatowy
fot. Shutterstock

Zamiast brać ślub cywilny i kościelny, para może zdecydować się na ślub konkordatowy, który jest uznawany zarówno przez prawo polskie, jak i przez prawo kościelne. Jeżeli decydujecie się na niego, musicie dopełnić kilku formalności niezbędnych do zawarcia legalnego związku małżeńskiego.

Na początku musicie przygotować potrzebne dokumenty, zgłosić się do parafii stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkania i udać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Najlepiej zrobić to 3 miesiące wcześniej, aby mieć pewność, że zdążycie przed wybranym terminem ślubu.

Zobacz także: Jak wyjść za mąż i nie zwariować? Dlaczego boimy się ślubu?

Ślub konkordatowy - kto może go wziąć?

Jeśli chcecie wziąć ślub konkordatowym, musicie być pełnoletni, nie możecie być w związku małżeńskim, nie możecie być rodzeństwem rodzeństwem, nie możecie ze sobą spokrewnieni w linii prostej, nie możecie być ze sobą spowinowaceni (np. zabroniony jest ślub synowej z teściem), nie możecie być w stosunku przysposobienia. Są jednak przypadki, kiedy osoby niespełniające te wymagania biorą ślub konkordatowy. Aby tak się wydarzyło, para ubiegająca się o pozwolenie na ślub, musi uzyskać pisemną zgodę sądu.

Ślub konkordatowy - potrzebne dokumenty

Ślub konkordatowy jest uznawany zarówno przez prawo, jak i przez Kościół. Aby ubiegać się o taką możliwość, powinniście przygotować szereg niezbędnych dokumentów. Pójdźcie do Urzędu Stanu Cywilnego i poproście o zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia.

Następnie przygotujcie świadectwo chrztu, potwierdzenie bierzmowania, uczestnictwa w naukach przedmałżeńskich oraz potwierdzenie wizyty w poradni rodzinnej. Dodajmy, że wdowiec lub wdowa muszą przynieść akt zgonu małżonka. Z gotowymi dokumentami i dowodami osobistymi udajcie się do kancelarii parafialnej, gdzie zostanie spisany protokół przedślubny. Najlepiej uczynić to maksymalnie miesiąc przed ślubem.

Dzień przed ślubem konkordatowym następuje spisanie aktu zawarcia małżeństwa w obecności obojga przyszłych małżonków. A zaraz po ślubie odbywa się podpisanie zaświadczenia potwierdzającego złożenie ich oświadczeń. Musi być ono podpisane przez duchownego, małżonków i świadków. Dodajmy, że zarówno świadkowie, jak i para młoda muszą mieć przy sobie dowody osobiste. Ceremonia ślubu konkordatowego odbywa się podobnie jak ceremonia ślubu kościelnego.

Ślub konkordatowy - akt zawarcia małżeństwa

W ciągu 5 dni po ceremonii zaślubin ksiądz ma obowiązek przedstawić w Urzędzie Stanu Cywilnego napisane przez niego zaświadczenie oraz zaświadczenie podpisane i sporządzone przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Na ich podstawie zostaje sporządzony akt małżeństwa.

Zobacz także: Jak wybrać idealną salę na weselę i na co zwrócić uwagę

Autor: Martyna Wojciechowska