Zamknij

Ślub cywilny - dokumenty, organizacja, opłaty

Martyna Wojciechowska
15.03.2018
Aktualizacja: 28.04.2020 09:59

Planujesz ślub cywilny? Sprawdź, co wcześniej przygotować, jakie załatwić formalności i jak zorganizować tak? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule.

Ślub cywilny
fot. Shutterstock

Ślub cywilny to nic innego jak ceremonia ślubna w Urzędzie Stanu Cywilnego. Mimo że przebiega on w inny sposób niż ślub kościelny, zawarcie związku małżeńskiego przed urzędnikiem ma taką samą moc prawną. Jeżeli chcesz wziąć ślub w USC, to sprawdź, jak to zrobić. Oto krótki poradnik, z którego dowiesz się, jakie dokumenty powinnaś przygotować, ile zapłacić i na czym dokładnie polega taka ceremonia i ile trwa.

Zobacz także: Jak zaskoczyć żonę lub męża na pierwszą rocznicę ślubu? Te prezenty będą idealnym pomysłem

Ślub cywilny - dokumenty i opłaty

Złożenie wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego to pierwszy krok do zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego. Następnie należy uiścić jednorazową opłatę skarbową w wysokości 84 zł i złożyć kilka dokumentów. Niezbędne będą dowody tożsamości przyszłych małżonków oraz skrócony odpis skrócony aktu urodzenia. Można go otrzymać w urzędzie miasta, w którym się urodziliśmy. Koszt uzyskania odpisu wynosi 22 zł. Ponadto trzeba dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Zrób to co najmniej miesiąc przed planowany ślubem, aby zdążyć ze wszystkimi formalnościami.

Dokumenty można też złożyć przez pełnomocnika. W tym przypadku konieczne jest zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem. Jeśli któryś z przyszłych małżonków jest obcokrajowcem, powinien dostarczyć do urzędu dokument potwierdzający, że można udzielić mu ślubu zgodnie z normami prawnymi państwa, z którego pochodzi. W trakcie wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego ustalona zostanie data ślubu. Ślub cywilny można wziąć w Urzędzie Stanu Cywilnego lub poza nim. W drugim przypadku kierownik USC musi odnieść się do propozycji miejsca ceremonii ślubnej przyszłych małżonków. Może ją zaakceptować lub nie wyrazić zgody. Za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem trzeba zapłacić 1000 zł.

Zobacz także: Rocznice ślubu: nazwy i znaczenie 10, 15, 25, 30, 40 i innych rocznic ślubu. Sprawdź!

Kto może wziąć ślub cywilny?

Ślub cywilny może wziąć każdy, kto nie jest w związku małżeńskim i jest pełnoletni. W przypadku tego drugiego warunku są jednak pewne wyjątki. Osoba, która ukończyła 16. rok życia i sąd wyrazi zgodę na jej ślub, może zawrzeć związek małżeński. Jeżeli partnerzy są ze sobą spokrewnieni w linii prostej lub są rodzeństwem, nie mają prawa wziąć ślubu cywilnego. Ta sama zasada dotyczy osób spowinowaconych w linii prostej (np. teścia i synowej). Jednak w tym przypadku istnieje wyjątek. Osoby takie mogą poprosić o zgodę sądu. Jeśli uzyskają zgodę, mogą wziąć ślub cywilny. Ślubu cywilnego nie mogą wziąć osoby w stosunku przysposobienia (np. osoby adoptowane i adoptujące). Ponadto zawarcia związku małżeńskiego zabrania się osobom całkowicie ubezwłasnowolnionym. Świadkami mogą być osoby pełnoletnie. Oboje świadków musi pojawić się w urzędzie najpóźniej pół godziny przed ceremonią ślubną.

Ślub cywilny - przebieg

We wcześniej umówionym terminie stawiają się przyszli małżonkowie oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego udzielający im ślubu. Na samym początku kierownik ma obowiązek potwierdzić dane nie tylko narzeczonych, ale i świadków. W tym celu niezbędne będzie przedstawienie dowodów tożsamości lub paszportów. Po ślubie kierownik USC sporządza akt małżeństwa i oddaje małżonkom jeden odpis aktu małżeństwa.

Wybór nazwisk

Małżonkowie mogą zdecydować się na zmianę nazwiska lub pozostać przy dotychczasowym. Jeżeli zdecydują się na zmianę, muszą dostarczyć do urzędu odpowiedni dokument, w którym informują o tej potrzebie. W innym wypadku automatycznie zostają przy swoim nazwisku. Małżonkowie mogą zdecydować się na dwuczłonowe nazwisko lub zgłosić chęć posiadania nazwiska partnera.

Zobacz także: Te życzenia na rocznicę ślubu poruszą każde serce. Najpiękniejsze słowa o małżeństwie

Planujesz wziąć ślub cywilny?