Zamknij

Jak dostać rozwód kościelny? Procedura krok po kroku

28.03.2018
Aktualizacja: 08.04.2019 15:21

Rozwód kościelny to długotrwały proces. Jak wygląda procedura krok po kroku? Pierwsze kroki trzeba skierować do kurii, gdzie należy złożyć tak zwaną skargę małżeńską. Osoby ubiegające się o rozwód kościelny powinny uzbroić się w cierpliwość. 

Pęknięta obrączka ślubna
fot. Shutterstock

Rozwód kościelny to długotrwały i trudny proces, który może ciągnąć się latami. Aby unieważnić małżeństwo należy spełnić pewne warunki, które są ściśle określone przez organy kościoła. Procedura unieważnienia ślubu kościelnego rozpoczyna się od wystąpienie do sądu kanonicznego o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Istnieje kilka przyczyn, które pozwalają na ustanowienie rozwodu kościelnego. Jak rozwód kościelny wygląda krok po kroku? 

Rozwód kościelny - powody i warunki

Aby małżeństwo mogło zostać unieważnione, musi pojawić się założenie, że od początku było ono obciążone pewnym błędem i przeszkodą, przez co nie powinno być zawarte. Najważniejszą zasadą rozpatrzenia wniosku jest ta mówiąca o powodach rozwodu kościelnego, które powinny pojawić się jeszcze przed zawarciem sakramentu małżeństwa

Kodeks kanoniczny wymienia przede wszystkim trzy przyczyny, przez które małżeństwo może zostać unieważnione:

  1. zrywające,
  2. wady zgody małżeńskiej,
  3. wadliwość zawarcia związku małżeńskiego.

Wśród 12 przeszkód zrywających znajdziemy między innymi: młodociany wiek, impotencja, istniejący węzeł małżeński, różność religii, święcenia kapłańskie/zakonne, profesję zakonną, uprowadzenie, występek, pokrewieństwo, powinowactwo, nieprzyzwoitość publiczną, pokrewieństwo prawne (adopcyjne).

W niektórych przypadkach można uzyskać dyspensę, jeśli jednak para chciałaby pozostać małżeństwem, jednak nie uda się to w przypadku pokrewieństwa w linii prostej i drugim stopniu linii bocznej. 

Dodatkowo istnieją także trzy sytuacje, w których rozwód kościelny (rozłączenie małżonków) jest możliwe. Jest to:

  1. uzyskanie dyspensy papieskiej od małżeństwa niedopełnionego, 
  2. przywilej Pawłowy,
  3. separacja. 

Rozwód kościelny - krok po kroku

Jeśli warunki wymienione powyżej zostały spełnione, można rozpocząć procedurę rozwodową, która niestety jest niezwykle trudna, zarówno prawnie jak i emocjonalnie. 

Pierwsze kroki w tej sprawie powinniśmy skierować do kurii w naszej diecezji. Tam właśnie należy złożyć wniosek o rozwód kościelny, czyli tak zwaną skargę rozwodową. Jej wzór możemy dostać w kurii lub od proboszcza. Można ją również napisać własnoręcznie lub na komputerze. Za ten krok nic nie płacimy.

W złożonej skardze rozwodowej musimy zawrzeć wiele ważnych informacji. Przede wszystkim dane małżonka lub małżonki. Następnie należy opisać przebieg małżeństwa. Trzeba również znaleźć minimalnie trzech świadków, którzy potwierdzą naszą wersję. Do dokumentów koniecznie należy dodać akt małżeństwa. 

Po złożeniu dokumentów zostanie powołany Sąd Biskupi, który jako jedyny może ogłosić nieważność małżeństwa. Zazwyczaj zasiada w nim kilku duchownych z naszej diecezji. W ciągu kilkunastu dni od zgłoszenia skargi rozwodowej w siedzibie kurii rozpoczyna się postępowanie rozwodowe i przesłuchiwani są świadkowie. W zależności od parafii cena rozwodu kościelnego może wynosić od 1000 do 1500 złotych.

Gdy małżeństwo zostaje unieważnione, otrzymujemy od kurii stosowny dokument. 

Obecnie postępowanie powinno trwać jedynie 45 dni, jednak przed objęciem przez Papieża Franciszka Stolicy Apostolskiej trwało nawet 2 lata. Choć, jak można się domyślić, cały proces wciąż się przedłuża.