Zamknij

Rodzaje aniołów, chóry anielskie i anielice, czyli wszystko o bytach duchowych

11.03.2021
Aktualizacja: 11.03.2021 16:31

Rodzaje aniołów, które pojawiają w się w Piśmie Świętym, nawiązują do ich świętości i podporządkowania Bogu. Choć występują w różnych religiach, w tym islamie, mazdaizmie, czy judaizmie, to jednak w chrześcijaństwie odgrywają one największą rolę. 

Zobacz co warto wiedzieć o aniołach.
fot. Shutterstock

Anioły to niematerialne istoty duchowe, które zgodnie z religią chrześcijańską, zostały stworzone przez Boga. Biblia przedstawia wiele przykładów aniołów, które służyły ludziom, ale też i samemu Jezusowi. Jakie są rodzaje aniołów i ich zadania? Czy Pismo Święte wspomina o anielicy?  

Rodzaje aniołów 

Pismo Święte wskazuje na dwa rodzaje aniołów. Są to: 

 • anioły nieupadłe, czyli anioły święte, 
 • anioły upadłe. 

Ilekroć w Piśmie Świętym mowa o aniołach, chodzi o anioły święte. Są to byty trwające w wierności Bogu, w przeciwieństwie do aniołów upadłych. Według przekazów biblijnych liczba aniołów świętych jest ogromna, natomiast tych upadłych jest o wiele mniej. Anioły upadłe początkowo należały do zastępów świętych, jednak poprowadzone przez szatana zbuntowały się przeciwko Bogu, zdradziły i stały się grzeszne.  

Zobacz także: Przesłanie anielskie - jakie znaczenie mają anielskie liczby?

Zadania aniołów  

W chrześcijaństwie wyróżnia się dwie grupy zadań aniołów: 

 • gloryfikacja,  
 • pośredniczenie. 

Funkcja gloryfikująca sprowadza się do wysławiania chwały i wspaniałości Boga. Rola pośrednika dotyczy zaś kilku sfer. Aniołowie przedstawiani są jako wysłannicy Boga, istoty oznajmiające ludziom jego wolę. To anioł nawiedza Abrahama, największego patriarchę Starego Testamentu. Anioł przeprowadza także naród wybrany do ziemi obiecanej, a przede wszystkim zwiastuje Maryi poczęcie Syna Bożego. Z drugiej strony zanosi on modlitwy ludzi przed oblicze Boga.  

Najbardziej znanym zadaniem aniołów jest opieka nad powierzonym mu człowiekiem. Zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego, każdy człowiek posiada bowiem swojego Anioła Stróża, a co ważne - bez względu na swoje wierzenia. Anioł Stróż chroni, podpowiada czego unikać, a do czego dążyć. Jego znaczenie jest tak duże, że w liturgii Kościoła obchodzony jest dzień, kiedy w sposób szczególny wspomina się Anioła Stróża - drugi października to dzień Świętych Aniołów Stróżów. 

Zobacz także: Horoskop anielski - odkryj swoją przyszłość zapisaną w kartach

Chóry anielskie 

Zgodnie z nauką Kościoła anioły w niebie posiadają swoją hierarchię wedle podziału na dziewięć chórów anielskich. Są to: 

 • pierwsza hierarchia - Serafiny, Cherubiny i Trony, 
 • druga hierarchia - Panowania, Cnoty i Władze, 
 • trzecia hierarchia - Zwierzchnictwa, Archanioły i Anioły. 

Po raz pierwszy naukę o anielskiej hierarchii zebrał w całość Pseudo-Dionizy Areopagita, uznawany za jednego z największych autorytetów chrześcijańskich w dziedzinie angelologii. Według niego aniołowie, należący do poszczególnych chórów w ramach hierarchii, pełnią swoje zadania. 

Zobacz także: Jakie są imiona do bierzmowania? Sprawdź, kto zostanie twoim patronem

Pierwsza hierarchia aniołów 

Najbliżej Boga znajduje się pierwsza hierarchia, która jest jednocześnie najbardziej doskonała. Aniołowie z chóru Serafinów posiadają największą moc, chronią tron Boga i napełniają żarem miłości pozostałe anioły. Cherubini to dawcy wiedzy bożej, którzy rozlewają mądrość na inne istoty. Trony przynoszą zaś sprawiedliwość Boga, przebywając stale przed jego tronem i majestatem.  

Druga hierarchia aniołów 

Panowania, czyli chór drugiej hierarchii, regulują anielskie porządki. Służą one Serafinom i Cherubinom w utrzymaniu ładu i regulują czynności w niższych sferach anielskich. Cnoty, określane także jako Moce lub Mocarstwa, to potężne anioły, które udzielają pomocy dzięki sile otrzymanej przez spełnianie bożych rozkazówWładze, inaczej Potęgi, odzwierciedlają zaś władzę Boga. Ten rodzaj aniołów najmocniej osłania i broni ludzi na ziemi przed siłami piekła i szatana. 

Trzecia hierarchia aniołów 

Trzecia hierarchia jest wprawdzie najbardziej oddalona od Boga, jednak jest najbliżej ludzi. Chór Zwierzchnictwa, nazywany też chórem Księstwa, ma za zadanie kierować państwami i narodamiArchanioły - spełniają najważniejsze ziemskie zadania i utrzymują anioły w harmonii i jedności. Zadaniem Chóru Aniołów jest natomiast opiekowanie się konkretnymi aniołami. To wśród nich umiejscowiony jest w niebie Anioł Stróż.   

Anielice - czy anioły są kobietami? 

Anioły przedstawiane są na ogół jako młodzieńcy z wielkimi rozpostartymi skrzydłami lub jako małe bobasy. Czy tak jest w rzeczywistości? Czy przybierają one ludzką postać i czy Niebo zna także anielice? Żeńskie anioły pojawiają się w sztuce, literaturze i filmie. Człowiek chętnie przypisuje bowiem przymioty anielskie kobietom. Anioły są jednak duchami, nie mają zatem żadnej postaci fizycznej, nie posiadają biologicznej płci. Anielica jest zatem wymysłem ludzi, podobnie zresztą jak anioł-mężczyzna.  

Skąd jednak bierze się używanie w stosunku do aniołów rodzaju męskiego? Jest to konsekwencja kultury, w której powstawały księgi biblijne. Taka forma opisywała najlepiej istoty służące Bogu, który również w Piśmie Świętym opisywany jest w rodzaju męskim. Współcześni bibliści i teolodzy coraz częściej podkreślają zaś kobiecy i macierzyński wymiar Boga. Wskazują, że obecność Boga wśród ludzi oraz Duch Boży określone są w Biblii słowami, które w języku hebrajskim są rodzaju żeńskiego. Skoro więc w miłość Boga ma wymiar macierzyński, a w aniołach miłość ta się przejawia, możemy także im przypisać przymioty kobiece. 

Język aniołów 

Ludzie od wieków próbowali odpowiedzieć na pytanie - jakim językiem posługują się aniołowie? Skoro wyśpiewują chwałę Bogu, przekazują człowiekowi jego wolę, to muszą jakimś władać. Silny był pogląd, że językiem aniołów był hebrajski, jako język pierwotny. Jednak Święty Paweł wykluczył język anielski z języków, które znają i używają ludzie. Uznaje się więc, że język aniołów jest niezrozumiały dla śmiertelnych ludzi, należy bowiem do mieszkańców Nieba. 

Zobacz także: Miałeś sen z aniołem w roli głównej? Zobacz, co to oznacza!

Rodzaje aniołów - anioły upadłe 

Spośród rodzajów aniołów dużym zainteresowaniem cieszą się też anioły upadłe. W Piśmie Świętym ani w nauce Kościoła nie pada jednoznaczna odpowiedź na pytanie, czemu doszło do buntu i przeciwstawienia się przez nich Bogu. Wskazać można kilka hipotez, które wyjaśniają upadek aniołów. Należą do nich: 

 • pycha najpiękniejszego anioła, czyli szatana, 
 • seksualny grzech aniołów, 
 • próba udoskonalenia rodzaju ludzkiego, jako konsekwencja seksualnego grzechu aniołów, 
 • próba zdetronizowana Boga, 
 • posiadanie wolności, 
 • zazdrość o człowieka po jego stworzeniu przez Boga, 
 • sprzeciw wobec wywyższaniu człowieka przez Boga.