Zamknij

Co to jest recykling i jaki ma wpływ na środowisko?

24.02.2021
Aktualizacja: 24.02.2021 19:31
Znajomość symboli z opakowań jest ważna w recyklingu
fot. Shutterstock

Pojęcie „recykling” jest coraz powszechniejsze i z roku na rok bardziej nagłaśniane. Dzieje się tak głównie dlatego, że eksperci od ochrony środowiska starają się uświadamiać ludzi, jak ważne jest umiejętne gospodarowanie odpadami. I jest to istotne nie tylko dla każdego człowieka z osobna, ale i dla całej naszej planety.

Chcesz wiedzieć, co to jest recykling i na czym dokładnie polega to zjawisko? Chcesz stać się bardziej świadomym obywatelem świata i dbać o środowisko? Ten wpis jest w takim razie dla ciebie! Dowiesz się dzięki niemu wszystkiego zarówno o recyklingu, jak i o innych zagadnieniach z dziedziny ekologii.  

Zobacz także: Znaki ekologiczne - wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Co to jest recykling i w jakim celu się go stosuje?

Zastanawiałeś się kiedyś, co to jest recykling? Jeśli tak, to świetnie - mamy nadzieję, że już to wiesz i stosujesz się do jego zasad!  Nie myślałeś nigdy na ten temat? To niezbyt dobrze, jednak już spieszymy z odpowiedzią!  

Recykling polega między innymi na ponownym wykorzystaniu odpadów z tworzyw sztucznych. Podstawą recyklingu jest właściwa segregacja śmieci, która ułatwia ich przetworzenie na nowe materiały oraz ponowne wykorzystanie w produkcji. Dzięki segregacji odpadów mniej śmieci ląduje na wysypiskach, a co za tym idzie, zwiększa się ochrona środowiska naturalnego. Recykling prowadzi również do ograniczenia wydobycia surowców nieodnawialnych, takich jak ropa naftowa. Dzięki recyklingowi zmniejsza się także zużycie surowców, które emitują szkodliwe dla środowiska substancje. 

Zobacz także: Średnie zużycie wody na osobę - kto i gdzie zużywa jej najwięcej?

Jak segregować śmieci? 

Segregacja odpadów realnie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Aby jednak robić to dobrze, musisz dokładnie wiedzieć jak segregować śmieci. Zacznijmy od zapoznania się z koszami i kontenerami na śmieci. Zgodnie z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów obowiązuje następujący podział pojemników na odpady: 

 • papier - kolor niebieski, 
 • szkło - kolor zielony, 
 • metale i tworzywa sztuczne - kolor żółty, 
 • bioodpady - kolor brązowy,
 • zmieszane - kolor czarny. 

Do takich pojemników trafiają odpady komunalne, czyli te, które powstają w gospodarstwach domowych, ale także odpady pochodzące od innych wytwórców, w których skład nie wchodzą substancje niebezpieczne. Odpady komunalne to: 

 • odpady domowe - związane z bytowaniem człowieka w miejscu zamieszkania, 
 • odpady wielkogabarytowe - wraki samochodowe, lodówki, pralki, telewizory, meble, 
 • odpady uliczne - odpady z oczyszczania ulic, zawartość koszy ulicznych, 
 • odpady z obiektów użyteczności publicznej, 
 • odpady z terenów zieleni zorganizowanej - głównie rośliny, trawa, liście z parków i terenów zielonych, 
 • śnieg i lód z powierzchni ulic - te jednak mogą być zanieczyszczone, dlatego powinno się je składować w specjalnie wyznaczonych miejscach, które później się rekultywuje, 
 • urobek ziemny z prac ziemnych budowlanych - gleba urodzajna, ale też warstwy piasku, glina, iły, żwiry, 
 • gruz z remontów i rozbiórki budynków. 

Zobacz także: Te 3 znaki zodiaku mają największą obsesję na punkcie porządku. To prawdziwi pedanci!

Recykling - najważniejsze oznaczenia 

Następnym krokiem do zapoznania się z zasadami recyklingu jest znajomość jego symboli: 

 • Wstęga Möbiusa - znak, który jest deklaracją przydatności do ponownego przetwarzania i/lub pochodzi z recyklingu. 
 • Zielony punkt - umieszczany na opakowaniach producentów, którzy uiścili już opłatę za wtórne przetworzenie opakowania  na rzecz krajowej organizacji odzysku opakowań. 
 • „Dbaj o czystość” - to oznaczenie wskazuje, że opakowanie powinno trafić do kosza na odpady. Pamiętaj, by wrzucić je do odpowiedniego pojemnika. 
 •  Odpady biodegradowalne - ten znak informuje, że opakowanie spełnia wymagania przydatności do kompostowania. 
 •  Przydatność do recyklingu - znak ekologiczny informujący, że opakowanie może zostać poddane recyklingowi. 
 •  Możliwość ponownego wykorzystania - ten znak ekologiczny możesz zobaczyć na opakowaniach przydatnych do wielokrotnego użytku. 
 •  Odpad nienadający się do recyklingu - dotyczy głównie baterii, akumulatorów, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które muszą być zbierane i utylizowane osobno. 

Jako ostatnie, jednak nie mniej ważne, przedstawiamy oznaczenia materiałów, z których zostają wykonywane opakowania

Oznakowanie opakowania  Materiał, z którego opakowanie zostało wykonane 
Tworzywa sztuczne 

 

 PET

 

Poli(tereftalan etylenu) 

 

PE-HD

 

Polietylen wysokiej gęstości 

 

 

 PVC

Poli(chlorek winylu) 

 

 

 PE-LD

Polietylen małej gęstości 

 

 PP

 

Polipropylen 

 

 PS

 

Polistyren 
Szkło 

 

70-GL

 

Szkło bezbarwne 
 71-GL Szkło zielone 

 

 72-GL

 

Szkło brązowe 
Papier i tektura 

 

 20-PAP

 

Tektura falista 

 

 21-PAP

 

Tektura 

 

 

 22-PAP

Papier 
Stal i aluminium 

 

 FE

 

Stal 

 

 ALU

 

Aluminium 

Zobacz także: 5 prostych sposobów, jak być EKO

Rodzaje recyklingu 

Aby dobrze poznać zasady recyklingu, musisz wiedzieć również, na jakie rodzaje się dzieli. Recykling, ze względu na metody obróbki, dzielimy w następujący sposób. 

Recykling materiałowy (mechaniczny) 

Proces, który prowadzi do wytworzenia materiałów z odpadów. Polega na ponownym przetworzeniu odpadów w produkty o wartości użytkowej. Obejmuje takie czynności jak: 

 • projektowanie opakowania, 
 • wytworzenie opakowania, 
 • użytkowanie opakowania, 
 • zbiórkę i sortowanie opakowań, 
 • odzysk i recykling opakowań. 

Recykling surowcowy (chemiczny)  

Działanie, które ma na celu doprowadzenie do odzyskania surowców z materiałów (odpadowych), z których zostały zrobione (produkty końcowe są małocząsteczkowe). Zaletą tego procesu jest możliwość przetwarzania tworzyw mieszanych, niestety wskutek takiego przetwarzania powstają produkty słabej jakości, a do ich produkcji wymagana jest kosztowna aparatura, która z kolei zużywa dużo energii. 

Recykling energetyczny 

Jest procesem zwanym też odzyskiem energii. Dzięki jego użyciu odzyskuje się po części energię zużytą na wytworzenie wyrobów i towarów, które znajdowały się na wysypisku, w tym odpadów opakowaniowych. Recykling energetyczny obejmuje spalanie odpadów, a także wytwarzanie z odpadów paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz przetwarzanie ich na materiały termoizolacyjne. 

Recykling chemiczny 

Polega na przetwarzaniu odpadów na materiały mające inne właściwości fizyczno-chemiczne. W procesach chemicznych odpady z tworzyw sztucznych są przetwarzane na produkty gazowe lub oleje, które następnie wykorzystuje się jako surowce w przemyśle chemicznym. 

Zobacz także: Okładki na książki - jak zrobić? Jaką funkcję ma okładka?

Unieszkodliwianie a recykling odpadów 

Na koniec wyjaśnijmy, że unieszkodliwianie odpadów to nie to samo co recykling. Jak już wiesz, recykling polega na przetwarzaniu śmieci, natomiast unieszkodliwianie odpadów polega na poddaniu ich procesom przekształcania biologicznego, chemicznego lub fizycznego w celu doprowadzenia do stanu niestwarzającego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Unieszkodliwianie odpadów obejmuje m.in. takie działania jak: 

 • składowanie w ziemi lub na jej powierzchni, np. na wysypiskach, 
 • obróbka w glebie i ziemi, np. biodegradacja odpadów płynnych lub osadowych w glebie i ziemi, 
 • głębokie wtryskiwanie - wtryskiwanie odpadów, które można pompować do studni, słupów solnych lub naturalnie występujących składowisk, 
 • retencja powierzchniowa - umieszczanie płynnych lub osadowych odpadów w dołach, stawach lub lagunach, 
 • specjalnie zaprojektowane składowiska - umieszczanie odpadów na terenach, które są przykryte i izolowane od siebie wzajemnie oraz od środowiska naturalnego, 
 • odprowadzanie do zbiorników wodnych, z wyjątkiem mórz i oceanów, 
 • lokowanie na dnie mórz i oceanów, 
 • obróbka biologiczna, obróbka fizyczno-chemiczna, np. odparowanie, suszenie, kalcynacja, 
 • spalanie na lądzie lub na morzu, 
 • trwałe składowanie, np. umieszczanie pojemników w kopalniach.